VALMENNUSTA JA TUKEA ESIMIEHILLE JA
pienYRITTÄJILLE TYÖELÄMÄN HAASTEISIIN

Missioni on esimiesten ja pienyrittäjien tukeminen ja sparraaminen hyvän työelämän polulla. Uskon hyvän työelämän olevan mahdollista ja uskon hyvän johtamisen voimaan.

Haluan herättää esimiehet oivaltamaan työnsä tärkeyden, arvostamaan esimiestyötä ammattina, näkemään omat vahvuutensa sekä tunnistamaan esimiestyön kokonaisuudet, tehtävät, lainalaisuudet ja vaikutukset.

Haluan myös tukea pien- ja yksinyrittäjiä selviytymään ja nauttimaan työstään. Yksinyrittäjyys on taitolaji. Työyhteisön puute, huoli toimeentulosta ja vastuun kasautuminen yrittäjälle on joskus rankkaa. Näitä ja muita yrittäjyyden iloja ja haasteita on antoisaa päästä tuulettamaan vertaisryhmissä.

Tarjoan johtamisen ja esimiestyön sekä pienyrittäjyyden yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä konsultointi- ja kehittämispalveluja pieniin tai isompiin sekä yksittäisiin tai jatkuviin tarpeisiin. Valmennus- ja kehittämisteemat liittyvät mm.

  • SUORITUKSEN JOHTAMISEN
  • IHMISTEN JOHTAMISEN
  • ITSENSÄ JOHTAMISEN sekä
  • TYÖHYVINVOINNIN JA JAKSAMISEN
moninaisiin aihealueisiin.

Toimin myös oppilaitosten kumppanina liiketalouden näyttötutkintojen parissa. Valmennan, ohjaan ja arvioin johtamisen ja yrittäjyyden tutkinnoissa.

lue lisää palveluista

Esimiehet ovat toimintaa pyörittävä voima ja moottori. Esimiehet luovat edellytykset onnistumiselle.

Yksinyrittäjyys on taitolaji. Työyhteisön puuttuessa yrittäjyyden iloja ja haasteita on antoisaa jakaa vertaisryhmissä.

Tarjoan koulutus- ja arviointipalveluja johtajuuden ja yrittäjyyden näyttötutkinnoissa.