NÄYTTÖTUTKINTOPALVELUT

Johtamisen erikoisammattitutkinnon, Lähiesimiestyön ammattitutkinnon, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja Yrittäjän ammattitutkinnon koulutusta ja arviointia. Olen näyttötutkintomestari eli tunnen näyttötutkintojen järjestämisen prosessit sekä tutkintojen sisällöt ja perusteet.


LÄHIPÄIVÄVALMENNUKSET

Koulutan mm. seuraavia aiheita johtamisen ja yrittäjyyden tutkintojen lähipäivissä.
  • STRATEGINEN JOHTAMINEN
  • TOIMINNAN JA OMAN VASTUUALUEEN JOHTAMINEN
  • TYÖRYHMÄN JOHTAMINEN JA PÄIVITTÄISTYÖSKENTELY
  • TYÖHYVINVOINTI
  • PEREHDYTTÄMINEN
  • OSAAMISEN JOHTAMINEN
  • PROJEKTIEN JOHTAMINEN
  • YRITYKSEN KEHITTÄMINEN JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

ARVIOINTIPALVELUT

Arvioin johtamisen ja yrittäjyyden tutkintoja. Minulla on taustani ja osaamiseni puolesta mahdollisuus toimia eri rooleissa (OPE, TA).


ota yhteyttä!
keskustellaan tutkinnoista ja oppilaitoksenne tarpeisiin soveltuvista palveluista.