YKSINYRITTÄJYYS ON TAITOLAJI

Yksinyrittäjyys lisääntyy vauhdilla, kun työurat monipuolistuvat. Yksinyrittämisessä on omat mahdollisuutensa mutta myös haasteensa - työyhteisön puute, huoli toimeentulosta ja vastuun kasautuminen yrittäjälle voi olla joskus rankkaa.

Haluan tukea pien- ja yksinyrittäjiä selviytymään ja nauttimaan työstään. Pienyrittäjän paras sparrauskumppani on toinen pienyrittäjä ja yrittäjyyden iloja ja haasteita on antoisaa päästä tuulettamaan vertaisryhmissä.


YRITTÄJÄVALMENNUSTEN TEEMAT

PIENYRITTÄJÄN HYVINVOINTI

mielenterveyden ensiapu 1

Toimin Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksen sopimuskouluttajana.

Järjestän pienyrittäjille suunnattuja Yrittäjän hyvinvointikoulutuksia, joiden aikana suoritetaan Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus.

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa hyvinvointia sekä oman arjen ja työn hallintaa. Koulutus järjestetään pienryhmissä, joissa pääpaino on keskustelussa, omien kokemusten ja ajatusten jakamisessa ja vertaistuessa.

VALMENNUKSESSA pohditaan omaa yrittäjyyttä seuraavien teemojen avulla:

  • MIELENTERVEYS OSANA HYVINVOINTIA
  • ELÄMÄN MONET KRIISIT JA SELVIYTYMISKEINOT
  • IHMISSUHTEET JA VUOROVAIKUTUS
  • STRESSI, PALAUTUMINEN JA ARJEN HALLINTA
  • TUNNETAIDOT

PIEN- JA yksinyrittäjien coachaus ja sparraus

YKSILÖVALMENNUSTA HYVINVOINNISTA, LIIKETOIMINNASTA TMS.

Haluatko keskustella luottamuksellisesti omaan yrittäjyyteesi liittyvistä asioista? Haluatko sparrausta yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen tai omaan jaksamiseen?

Usein ajatukset risteilevät ja harhailevat omassa päässä, mutta kun niistä keskustelee ääneen, syntyy uusia oivalluksia ja moni palanen loksahtaa kohdalleen.

Tarjoan keskustelukumppanuutta, sparrausapua ja mentorointia pien- ja yksinyrittäjille.

ota yhteyttä.
KARTOITETAAN YHDESSÄ TARPEESI JA POHDITAAN SINULLE SOPIVIN VALMENNUSMUOTO.